Betoonilisandid kristallilise
veekindluse tagamiseks, töövuukide
ja deformatsioonivuukide lahendused,
läbiviigud, valutoru tihendid.