Materjalid plaatimistöödeks nii sise- kui
välistingimustesse, sh krundid,
tasandussegud, plaadiliimid ja vuugisegud.