Mahutite ja reservuaaride hüdroisolatsioon
erinevatesse keskkonnatingimustesse.
Sildade ja teede veetõkked ning
vuugilahendused.