Meie tegevusvaldkonnad:

INSENERIEHITUS

Mahutite ja reservuaaride hüdroisolatsioon
erinevatesse keskkonnatingimustesse.
Sildade ja teede veetõkked ning
vuugilahendused.

VEETIHEDAD BETOONKONSTRUKTSIOONID

Betoonilisandid kristallilise
veekindluse tagamiseks, töövuukide
ja deformatsioonivuukide lahendused,
läbiviigud, valutoru tihendid.

VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOON

Veetõkke membraanid ja
hüdroisolatsioonivõõbad, lahendused nii
negatiivse kui positiivse veesurve korral.
Materjalid keldrite saneerimiseks.

LAMEKATUSED

Ökoloogilisest ja kauakestvast TPO rullmaterjalist
süsteemid lamekatustele, sh
vajaminevad tarvikud.
Elastsed võõbatavad katusekatted.

BASSEINID JA NIISKED RUUMID

Veetõkke lahendused nii suure kui väikese
veekoormusega konstruktsioonidele,
hüdroisolatsioonivõõbad ja vuugilindid.

PÕRANDATE KAITSE

Epo põrandakatted ja kaitsekatted.
Polüuretaan pinnakatted erineva keemiliste
koormustega põrandatele.
Profiilid vuukide kaitseks.

PLAATIMINE

Materjalid plaatimistöödeks nii sise- kui
välistingimustesse, sh krundid,
tasandussegud, plaadiliimid ja vuugisegud.

BETOONIREMONT JA INJEKTEERIMINE

Segud betooni paranduseks ja kaitseks ning
veelekete peatamiseks. Injekteerimisvoolikud
ja lai valik injekteerimisvaike.